Over Zaakwaarnemer, uw zaakwaarnemer. U bent druk bezet, u bent professional. Of u bent juist in alle vrijheid aan het ondernemen of aan het genieten van uw vrijheid. Uw zaken laat u behartigen door een toegewijde professional.

Voor wie?

Directeuren-Grootaandeelhouders

Zaakwaarnemer voor DGA’s

Zelfstandigen zonder Personeel

Zaakwaarnemer voor ZZP’ers

Professionals in Loondienst

Zaakwaarnemer voor Werknemers

Gepensioneerden & Pensionado’s

Zaakwaarnemer voor Gepensioneerden

Zaakwaarnemer & Wet

Wij wijken in die zin af van de wet, althans de definitie die de wet geeft aan de term “zaakwaarneming”, dat wij slechts handelen in uw opdracht. Wij voeren uw besluiten uit. Wij doen niets zonder uw goedkeuring.

Zaakwaarneming is conform art. 6:198 e.v. BW het bewust behartigen van het belang van een ander, zonder dat daaraan een overeenkomst ten grondslag ligt. Een voorbeeld in de privé sfeer: als de buren een avond wegzijn en er breekt een noodweer uit waardoor er bij de buren schade dreigt te ontstaan en jij neemt maatregelen om die schade te voorkomen of te beperken, dan is er sprake van zaakwaarneming.

Visie

U focust zich op uw vrijheden, behoeften en talenten. Uw zaken zijn in vertrouwde, goede handen.

Missie

Uw zaken in vertrouwde, goede handen.

Waarden

  • Discreet
  • Persoonlijk
  • Doortastend
  • Effectief
  • Duurzaam

Privacy

Zaakwaarnemer neemt uw privacy zeer serieus. Niet alleen bij de uitvoering van onze diensten, maar ook online, bij uw bezoek aan onze website. Daartoe hebben wij een privacy reglement opgesteld.

Routebeschrijving

Routebeschrijving naar Zaakwaarnemer

Contact

[wpforms id=”380″]